RECOV

Erasmus+ Programme – Strategic Partnership

Project Title: “Reconstructing Europe after COVID-19. Post-Disaster Business Coaching for reconverting activities and recovering hindered transnationality”

No.  project:  2020-1-FR01-KA201-080298

Epidemia COVID-19 a avut un impact grav asupra țărilor europene, producând efecte negative asupra implicațiilor fizice, psihologice și monetare ale populației generale. Majoritatea țărilor din zonele europene au impus blocarea parțială și totală și restricții pentru oameni și întreprinderi. IMM-urile și profesioniștii independenți au trebuit să găsească soluții de afaceri posibile într-un timp foarte scurt reconvertindu-și activitatea online. În ciuda efortului continuu al statelor UE de a gestiona criza cu mai multe mijloace, ciclurile de restricții și blocarea zonelor în care epidemiile au afectat cel mai mult vor transforma companiile care vor trebui să aibă în mod constant mijloace pentru a contesta criza și a le potența capacitatea de a oferi servicii. la distanță și, în același timp, avea grijă de implicațiile psihologice de a lucra în timpul carantinei și a altor forme de restricții.

Obiectivele proiectului RECOVID sunt:

– pentru a permite întreprinderilor independente și mici și mijlocii să fie eficiente în vânzarea și furnizarea de servicii online printr-o platformă dedicată de instruire a afacerilor după dezastre

– să promoveze utilizarea eficientă a marketingului digital pentru promovarea serviciilor în timpul restricțiilor și perioadelor de urgență

– să efectueze exerciții pentru a face față consecințelor psihologice ale carantinei, instabilității, restricțiilor și urgenței

– să faciliteze o abordare științifică a gestionării crizelor în întreprinderile independente și în IMM-uri

– să promoveze oportunitatea consolidării transnaționalității pentru persoanele independente și IMM-uri

– definirea unui model de competențe pentru instituția de business coach post-dezastru

Proiectul va produce 2 rezultate intelectuale traduse în 6 limbi (EN, IT, RO, GR, SP, PT):

  1. Platforma de Coaching pentru Afaceri Post-Dezastre – un Curs Deschis Online Masiv dedicat independentilor și IMM-urilor care doresc să adopte metodologii de succes pentru a face față situațiilor de urgență, îmbunătățind capacitatea acestora de a vinde și oferi servicii online, de a spori bunăstarea psihologică a angajaților în timpul restricțiilor și să promoveze o abordare transnațională în implementarea planului de afaceri. Conținutul se va baza pe o analiză aprofundată a necesităților transsectoriale și transnaționale, bazată pe 600 de chestionare (100 pe țară).
  2. Povestiri de afaceri documentare de succes după COVID-19 – un documentar care colectează studii de caz eficiente despre profesioniști independenți și IMM-uri care și-au îmbunătățit activitatea după epidemiile de COVID-19. Accentul asupra posibilelor oportunități în marketingul digital și munca inteligentă va fi eficient prin modelarea companiilor care doresc să potențeze această abordare și să promoveze o capacitate de a aplica strategii de gestionare după dezastre.

Grupuri țintă. Având în vedere efectul foarte larg asupra afacerilor datorat COVID-19, ar trebui să considerăm că proiectul nostru este axat pe:

– Freelances în domeniul educației (antrenori, formatori, mentori, psihologi)

– Companii mici si mijlocii

Efectele COVID la locurile de muncă vor fi studiate cu o abordare transsectorială și transnațională pentru a identifica soluții adaptate pentru diferitele domenii de intervenție

Participarea așteptată și exploatarea producției intelectuale este de așteptat pentru 2000 de persoane. Planul de diseminare este organizat pentru a actualiza cel puțin 72000 de persoane din bazele de date existente ale țărilor participante, plus un plan pentru e-mail, site-ul web, eveniment de diseminare și multiplicare și comunicare social media pentru comunicare externă

Proiectul include 5 întâlniri transnaționale de proiect pentru cooperarea cu succes și implementarea unui atelier de lucru intern, care va spori competențele experților participanți.

Se vor desfășura 6 evenimente multiplicatoare cu cel puțin 120 de participanți.

Proiectul va avea un impact asupra grupurilor țintă, sporind competențele antrenorilor, IMM-urilor și altor profesioniști independenți în domeniul educației, îmbunătățindu-și capacitatea de a efectua coaching de afaceri în situații de criză și restricții datorate COVID, dar și IMM-urilor care vor fi capabile să instruiască intern dedicat personal pentru aceste funcții. Organizațiile participante și grupurile țintă își vor spori rețelele internaționale și își vor îmbunătăți capacitatea de a susține afacerile online. Mai mult, participanții își vor spori sentimentul de rezistență psihologică și alte rezultate pozitive.

Transnaționalitate:

COVID-19 a avut un impact grav asupra țărilor europene în diferite moduri, este necesară o abordare transnațională nu numai pentru a compara efectele în diferite țări și sectoare, ci și pentru că marketingul digital poate reprezenta o cheie pentru îmbunătățirea succesului independenților și al IMM-urilor.

Contribuția din diferite țări cu companii care lucrează în diferite sectoare poate contribui la înțelegerea pe scară largă și din perspective diferite a fenomenelor și poate oferi rezultate cu oportunități mai largi. Creșterea oportunității online și a cooperării transnaționale este o metodă suplimentară pentru a face față crizei.