PRER

Erasmus+ Programme – Strategic Partnership

Project Title: “Psychological Resilience for Emergency Responders”

No.  project:  2020-1-RO01-KA202-079773

Cercetările științifice recente au arătat că creșterea rezilienței psihologice joacă un rol esențial, la personalul implicat în situații de urgență, medici, asistenți, paramedici, pompieri, deoarece poate modera și preveni răspunsurile psihologice grave. O reziliență psihologică slabă afectează performanța, calitatea muncii, viata și în final poate duce la tulburări de stres posttraumatic (PTSD) sau chiar tulburări psihologice mai grave.

Acest lucru este deosebit de relevant pentru personalul implicat în situații de urgență, medici, asistenți, paramedici, pompieri, care se confruntă în mod constant cu situații de urgență atât medicale, cât și ca reacție la dezastre.

Una din strategiile de adaptare, cea mai eficientă, este reziliența psihologică, care se referă la capacitatea de a trece peste momentele grele din viață.

Reziliența psihologică este o abilitate care se antrenează. Presupune o serie de tipare de gândire și comportament care se pot învăța și se pot antrena.

Obiectiv general – Creșterea rezilienței psihologice la personalul implicat în situații de urgență, medici, asistenți, paramedici, pompieri.

Obiective specifice

– îmbunătățirea rezilienței prin conștientizarea consecințelor emoționale ale traumei experimentate.

– dobândirea comportamențelor și abilităților care pot crește reziliența

– cunoașterea semnalelor de stres rezultate din situații de urgență de către personalul implicat în situații de urgență medici, asistenți, paramedici, pompieri

– cunoașterea și utilizarea creșterii rezilienței psihologice ca tehnică de gestionarea a efectelor situațiilor critice individuale și de grup

Grupul țintă direct va fi format din personalul implicat în situații de urgență, medici, asistenți, paramedici, voluntari, pompieri, care ajung primii în contact cu victimele sau persoanele decedate.

Grupul țintă indirect este format din personalul de urgență implicat în liniile secundare de acțiune, polițiști, psihologi, asistenți sociali, familiile acestora, etc.

Pe parcursul proiectului, vor fi obținute rezultate diferite.

IO1 Primul rezultat intelectual este – Testul – chestionar pentru evaluarea rezilienței psihologice la personalul implicat în situații de urgență.

–           Testul pentru evaluarea rezilienței psihologice este un instrument destinat evaluării nivelului de reziliență psihologică a personalului implicat în situații de urgență, medici, asistenți, voluntari, paramedici, pompieri.

IO2 – Curs pentru creșterea rezilienței psihologice la personalul implicat în situații de urgență, medici, asistenți, voluntari, paramedici, pompieri

Suportul pentru curs este un material educațional destinat organizatiilor partenere și tuturor formatorilor care doresc să-și educe grupurile țintă (medici, asistenți, paramedici, pompieri implicați în situații de urgență) în creșterea nivelului de reziliență psihologică și alți beneficiari indirecti interesați de instrumente de lucru pentru creșterea rezilientei psihologice.

IO3 – Digital Video Course

A patra ieșire a proiectului va fi o formare video compilată din mai multe episoade individuale care vor oferi îndrumări vizuale pentru creșterea rezilienței psihologice. Această ieșire va fi foarte utilă pentru cei care nu sunt în special alfabetizați pentru computer pentru care procesul de învățare va fi mai ușor prin exemplificări practice.

IO4 – O platformă electronică care asigură posibilitatea personalului implicat în situații de urgență, medici, asistenți, voluntari, paramedici, pompieri de a folosi rezultatele proiectului.

Rezultate intangibile

– Îmbunătățirea rezilienței prin conștientizarea consecințelor emoționale ale traumei experimentate.

– Dobândirea comportamentelor și abilităților care pot crește reziliența

– Creșterea capacității de gestionare a sentimentelor foarte puternice și a impulsurilor

– Cunoașterea semnalelor de stres rezultate din situații de urgență de către personalul implicat în situații de urgență medici, asistenți, paramedici, pompieri

– Cunoașterea și utilizarea creșterii rezilienței psihologice ca tehnică de gestionarea a efectelor situațiilor critice individuale și de grup

Cel mai important este că actual există un interes si o focusare la nivel European si Mondial de a optimiza tehnicile de adaptare în sistemul de urgență și am ales împreună cu partenerii să construim instrumente complet noi de evaluare a rezilienței psihologice pentru personalul medici, asistenți, paramedici, pompieri implicati în situații de urgență și să prezentam tehnici utile tocmai în acest scop, în țările partenere în proiect.