PFCRWAVE

”A Partnership for Change: reducing work related anger and violent emotions”

Perioada de implementare: 1 Noiembrie 2017 – 31 Octombrie 2019

 

Contextul european al proiectului arată că în țările partenere, Italia, Spania, Norvegia și Cipru, numărul recidivelor se situează la media europeană, iar reformele sistemului de justiție și de aplicare a legii în întreaga Europă s-au concentrat asupra îmbunătățirii facilităților de detenție, a schimbării politicilor și a personalului formarea profesională, aprobarea angajaților cu competențe cheie și îmbunătățirea capacității personalului de a gestiona situațiile legate de stres și furie. În România, unde rata de recidivă tinde la 100%, chiar dacă în ordinea publică și în sistemul de siguranță s-au luat măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție, dar instruirea angajaților în gestionarea furiei și a emotiilor negative nu a fost încă abordată. Considerăm o prioritate reducerea diferenței față de media UE. Scopul proiectului este de a consolida pregătirea angajaților VET în domeniul ordinii și siguranței publice, printr-un program de instruire în managementul furiei, adresat angajaților afacerilor interne, poliției de frontieră și penitenciarului.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Dezvoltarea capacității angajatului de a gestiona stresul și emoțiile negative legate de muncă.
  2. Îmbunătățirea abilităților angajatului de a lucra cu persoane cu tulburări de personalitate cu consecințe în comportamentul criminal.
  3. Îmbunătățirea capacității angajaților de a efectua evaluarea nevoilor și intervențiile pentru infractori cu tulburări de personalitate pentru a reduce riscul de a le repeta.

Toți partenerii vor selecta 32 de profesioniști care vor participa la activitățile proiectului, asigurând un mod transparent de selecție, pe baza experienței practice și prin aplicarea unor criterii rezonabile. Participanții la evenimentele de multiplicare sunt profesioniști din structurile teritoriale ale fiecărei țări partenere, de asemenea din instituții similare de la nivel național, regiuni transfrontaliere și la nivel european.

În cadrul activităților de management de proiect subliniem obligațiile coordonatorului, cum ar fi: – lansarea proiectului, controlul în ceea ce privește termenele de implementare și indicatorii de realizare, utilizarea rațională a resurselor, calitatea activităților desfășurate și riscurilor reducerea, monitorizarea, evaluarea proiectului, să asigure implementarea rezultate intelectuale dezvoltate, raportare, diseminare și comunicare.

Activitățile proiectului vor implica, de asemenea, întâlniri transnaționale de proiecte, formare internă – vor fi instruiți 84 de angajați în toate țările partenere, activități de diseminare și multiplicare, iar experții în proiecte vor dezvolta producția intelectuală O1. Cercetarea științifică, protocoalele și analiza nevoilor pentru furie, violență și de reducere a stresului, producția intelectuală O2. Manual pentru stresul și managementul furiei legate de locul de muncă aplicat în domeniul aplicării legii și corecției, producția intelectuală O3. Actualizarea platformei on-line cu resurse specifice și producția intelectuală O4. Miniguide pentru angajații care se ocupă de personalități agresive. Acest proiect va oferi angajaților un sprijin mai bun pentru a reduce răspunsurile la stres în mediul de lucru. Este important ca angajații să se simtă încrezători și capabili să întreprindă sarcini atribuite. Acest proiect va oferi oportunitatea de a coopera la nivel european pentru a găsi cele mai bune modalități de a obține această încredere, printr-o formare adecvată care vizează să devină mai competentă în rolurile lor. Programul de formare dezvoltat în acest proiect va atinge două laturi importante, îmbunătățirea abilităților angajaților, atât cele specifice cât și cele practice, în managerierea furiei, a violenței și a emoțiilor negative.

Rezultatele principale se concentrează pe furnizarea rezultatelor intelectuale și a formării angajaților implicați în programul de instruire în timpul implementării proiectului; materialele de instruire constând în descrierea cursului, instrucțiuni conceptuale, materiale (PPT, foi de lucru, texte, fișiere video) în versiuni electronice vor adopta o utilizare internă pentru personalul de aplicare a legii și corecție, vor fi disponibile pentru personal și vor fi difuzate pe platforma online.

Evenimentele de multiplicare și diseminare în fiecare țară parteneră, paginile web și comunicatele de presă cu privire la rezultatele proiectului vor furniza informații pentru publicul țintă specific, asigurându-se astfel că rezultatele proiectului realizate vor fi difuzate părților interesate și factorilor de decizie relevanți în domeniul formării continue, pe scară cât mai largă posibil. De asemenea, partenerii străini pot publica și difuza în țările lor rezultatele proiectului, Manualul, Minighidul și rezultatele cercetărilor științifice. Finalizarea proiectului va duce la un impact asupra grupului țintă al proiectului, asigurând o capacitate îmbunătățită de evaluare a nevoilor și intervenții în tratarea tulburărilor de personalitate. Partenerii proiectului vor stabili toate aranjamentele privind activitățile proiectului, rezultatele și obiectivele care vor fi disponibile pe parcursul celor cinci ani de sustenabilitate și dincolo de acestea, vor fi legate de noile oportunități de proiect și vor asigura parteneriate pe termen lung și vor consolida cooperarea în domeniul legat de sistemul de ordine și siguranță publică.

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.