PAT-VOHT

Erasmus+ Programme – Strategic Partnership

Project Title: “Effective Strategies for Combating Revenge Porn”

No.  project:  2020-1-FR01-KA201-080298

Traficul de persoane este SCLAVIA EREI MODERNE, prin care unii oameni profită de pe urma exploatării altor oameni. La momentul actual, este a doua cea mai profitabilă afacere ilegală după traficul de droguri, devansând traficul de arme. Unul din motivele pentru care este o afacere profitabilă este că, spre deosebire de droguri, o persoană poate fi revândută.

Aproximativ 62% din traficul de persoane din Uniunea Europeană se face în scopul exploatării sexuale iar locul secund e ocupat de traficul prin muncă forțată. Printre celelalte tipuri de trafic de persoane există obligarea la cerșetorie, la comiterea de fapte ilegale și altele.

Majoritate victimelor traficului de persoane din Uniunea Europeană sunt recrutate din estul Europei, din țările unde oamenii au mai puține opțiuni în ce privește cariera, unde populația este foarte tentată în a-și găsi un loc de muncă în afara țării și copiii sunt mai greu de crescut și astfel, mai neglijați.

Victimele traficului de persoane sunt adesea supuse unor abuzuri psihologice, fizice, sexuale și sociale extreme, care duc la boli psihice și fizice severe. Conform liniilor directoare ale Directivei UE 2011/36 / UE privind „prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor sale”, parteneriatul format din 4 organizatii (Romania, Italia si Cipru) propune implemantarea proiectului “Tehnici de ajutor psihologic pentru victime ale traficului de persoane”. Acest proiect intenționează să crească calitatea asistenței psihologice acordate victimelor traficului de persoane și a altor forme de exploatare.

Proiectul „Tehnici de ajutor psihologic pentru victimele traficului de persoane” este conceput pentru a crește calitatea sprijinului acordat victimelor traficului de ființe umane și a altor forme de exploatare. Proiectul nostru include un parteneriat format din 4 organizații:

* Expert PSY (România)

* ZIVAC Group Central srl (România)

* IIAPHS associazione (Italia)

* OPEI (Cipru)

Obiectivul principal al proiectului nostru este:

* creșterea calității sprijinului dedicat victimelor traficului de persoane și altor forme de exploatare.

Obiectivele secundare ale proiectului sunt:

* creșterea calității sprijinului psihologic pentru victimele traficului de persoane și alte forme de exploatare

* îmbunătățirea abilităților victimelor traficului de persoane în vederea reducerii suferinței lor psihologice și a condițiilor aferente

* creșterea calității altor forme de sprijin pentru victimele traficului de persoane și alte forme de exploatare

* creșterea calității procedurilor standardizate pentru furnizarea de suport psihologic

* sprijinirea aplicării legii și a personalului implicat în prevenirea infracțiunii cu înțelegerea aspectelor psihologice cheie ale crimei (adică manipularea minții, profilul psihologic al traficanților și victimelor, factori antropologici și culturali cu impact asupra crimei, strategii de comunicare)

* creșterea cooperării între institutiile de aplicare a legii și ONG-uri în domeniul sprijinului acordat victimelor / prevenirii infracțiunilor

* creșterea gradului de conștientizare a populației generale și a grupurilor țintă relevante despre subiectul traficului de persoane

Aceste acțiuni vor fi realizate prin implementarea, exploatarea și diseminarea următoarelor rezultate intelectuale

1) Ghidul practic “Metode psihologice pentru susținerea victimelor” (O1), conceput pentru a preda tehnicile de ajutor psihologic pentru victimele traficului de persoane, strategii de comunicare și sprijin dedicate personalului de aplicare a legii și sprijinului; include un protocol internațional dedicat

2) Suport de curs de 18 ore „Tehnici de ajutor psihologic pentru victimele traficului de persoane” (O2) care conține instrucțiuni detaliate pentru educatorii care doresc să reproducă cursul, modelul de competențe pentru experți

3) Web site-ul proiectului, care include 12 prelegeri pentru personalul de sprijin pentru victime și 12 exerciții psihologice video-ghidate, concepute pentru victime, traduse în 4 limbi (EN, RO, IT, GR) pentru a facilita accesul și exploatabilitatea prin victimele care pot exploata pe deplin conținutul în limba lor națională.

Grupuri țintă primare: psihologi, victime ale traficului de persoane și a altor forme de exploatare

Grupuri țintă secundare: persoane din structuri de aplicarea legii, personal de sprijin, educatori, profesioniști din domeniul sănătății, studenti

Acest proiect include un parteneriat internațional între organizatii din 3 țări critice în ceea ce privește problemele traficului de persoane (RO, IT, CY). Experiența complementară și fondurile organizațiilor participante și ale sistemelor de drept național specifice ne vor permite să punem în aplicare acțiuni mai complete pentru a contrasta această crimă transnațională, considerată o crimă prioritară de către Europol în ciclul de politici UE 2018-2021 privind criminalitatea internațională organizată și gravă (7704/17; Europol, 2017).