Intelligence Profiling

Proiect ”Intelligence Profiling”

Perioada de implementare: 1 Noiembrie 2017 – 31 Octombrie 2019

Proiectul Erasmus  „Intelligence Profiling” este un proiect pe parteneriat strategic VET, KA2.

Proiectul nostru vizează atingerea competențelor și a competențelor de calitate în domeniul Intelligence și cel al profilingu-lui. Grupurile țintă sunt personalul de informații și alți angajați care au acces la informații cheie în companii și entități guvernamentale.

Principalele obiective al proiectului sunt dezvoltarea si implementarea unor practici inovatoare lucratorilor din demeniul Intelligence, dezvoltarea competentelor specifice si a competentelor psihologice ale luctarorilor din domeniul Intelligence, dezvoltarea abilitatilor celor din grupul tinta.

Prin implementarea proiectului vom urmari realizarea urmatoarelor rezultate:

1. Efectuarea unei cercetari, in cadrul careia se vor colecte date stiintifice si de specialitate despre Intelligence.  Intelligence este mai mult decât informație. Este acel tip de cunoaștere, care a fost elaborată în acord cu nevoile de cunoaștere specifice unui client. Acest concept subliniază rolul jucat de factorul uman. Intelligence este acel proces de culegere continuă de  date, verificare și analiză a informațiilor care ne permite să înțelegem o problemă sau o situație în termeni acționabili și prin care apoi este creat un produs adaptat nevoilor de cunoaștere ale clientului.

Prin realizarea acestei cercetari vom urmari daca tarile partenere au profile standard al lucratorilor din Intelligence si in ce masura aceste profile pot fi imbunatatite si adaptate lucratorilor din tarile partenere.

In  urma efectuarii aceste cercetari vor rezulta doua profiluri ale lucratorilor din Intelligence, si anume un profil la persoanelor operative, mai exact a persoanelor care culeg datele si un profil al persoanelor care analizeaza datele obtinute de catre colectori.

Construirea unui profil al unei persoane care colectează informațiile și a celei care analizează informațiile semnifică construirea unui set de competențe pe baza cărora să poată fi recrutate persoanele care vor lucra în domeniul intelligence, atât în sectorul privat cât și în cel public. Setul de competente vor urmari efectuarea profilului atat din punct de vedere psihologic cat si din punct de vedere tehnic pentru ambele categori de lucratori din domeniul Intelligence.

2. Un al doilea rezultat al proiectului este realizarea unui Manual pentru lucratorii din domeniul Intelligence. Acest manual se va adresa lucratorilor din domeniul Intelligence atat din cadrul institutiilor publice cat si din companiile private, managerilor de securitate, persoanelor ceheie din companii, directorilor de informatii, membrilor echipei de conducere din companii care realizeaza profile psihologice, psihologi.

Acest manual va servi drept îndrumare pentru lucratorii din domeniu Intelligence, îmbunătățind competentele personalului din domeniu și calitatea procesului de recrutare. Manualul va avea un conținut relevant și educativ.

Din cuprinsul manualului amintim:

– o istorie si o descriere a domeniului Intelligence,

– un capitol despre elicitation – modul in care persoanele incearca sa obtina informatii fara ca partenerul de discutie sa sesizeze acest lucru,

– un capitol despre Counter Elicitation – modul in care persoanele pot preveni si contracara „atacul”  celor care doresc sa obtina informatii,

– un capitol Managementul stresului –  meseria de lucrator in Intelligence este o meserii cu un consum psihic foarte mare,

– un capitol despre Bussines Intelligence – Este o lume în care companiile mici devin din ce în ce mai pricepute în a obține informații esențiale despre concurenții lor și se folosesc de asta pentru a-i bate pe marii jucători la propriul lor joc. Trăim într-o era , unde, a fi cu o mutare înaintea concurenței presupune dezvăluirea secretelor sale și folosirea lor în propriul avantaj.

Manualul va fi incarcat pe site-ul proiectului in format printabil si va putea fi accesat atat de grupul tinta direct cat si de alti beneficiari indirecti, si de toti cei interesati de acest domeniu. Manualul va fi disponibil în cele trei limbi materne ale partenerilor (română, italiană, greacă) și, de asemenea, în limba engleză.

3. Un al treilea rezultat este un curs de formare pentru lucratorii din domeniul Intelligence.

Urmarim dezvoltarea unui program de formare inovatoare pentru personalul de informații și toți angajații cheie care au acces la date importante. Această instruire va spori cultura Intelligence și profilingu-lui în companii și entități guvernamentale și va spori nivelul securității informațiilor.

Vom dezvolta un curs de sprijinire a învățării continue pentru personalul din domeniul Intelligence și a altor angajați-cheie din companii și entități guvernamentale. Cele trei companii participante (din România, Italia și Cipru) vor proiecta și construi cursul atât pentru instruirea în clasă, cât și pentru instruirea online.

Cursul va fi structurat pe trei module, bazandu-se pe capitolele din manual.

Toate modulele vor fi descărcate în diferite formate (lecții audio și lecții video), permițând învățarea flexibilă și auto-dirijată. Acest lucru permite participanților să învețe în mod eficient în propriul ritm și într-un interval de timp care se potrivește cel mai bine programului lor. Materialele de învățare vor fi disponibile în cele trei limbi materne ale partenerilor (română, italiană, greacă) și, de asemenea, în limba engleză. Calitatea cursului va fi evaluată prin chestionare de satisfacție și de competență.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.