HTM

”Health trought Movement”

”Sănătate prin mișcare”

Perioada de implementare: 1 Decembrie 2018 – 30 Noiembrie 2020

Persoanele cu diferite probleme medicale sau cu dizabilități (cum ar fi obezitatea) au nevoie de activități fizice specifice și de servicii terapeutice, adaptate la nevoile lor, și a educației lor culturale. Problemele lor pot fi o problemă de integrare socială. Persoanele cu diferite diagnostice au studii speciale, astfel încât acestea au nevoie de activități fizice specifice și de diferite nevoi terapeutice, în scopul de a-și îmbunătăți abilitățile lor de comunicare și de adaptare la viața socială și de a-și îmbunătăți starea lor de sănătate. Pentru a asigura calitatea serviciilor educaționale și terapeutice pentru aceștia, este necesar ca aceste servicii să fie implementate de către specialiști cu un nivel ridicat de pregătire profesională.  Pentru a face față acestei provocări, experții care lucrează în domeniul sănătății au nevoie de o pregătire teoretică și practică continuă, o gândire flexibilă, capacitatea de a elabora și implementa abordări personalizate inovatoare în procesul de terapie sanitară – proces recuperator. Analiza nevoilor efectuate la organizațiile partenere, interviurile cu potențialii beneficiari direcți (specialiști în terapiile de recuperare – psihologică și medicală) și discuțiile preliminare dintre reprezentanții organizațiilor partenere au relevat o subreprezentare cu organizațiile lor în ceea ce privește activitățile / oportunitățile pentru educația continuă, precum și din resursele educaționale care oferă sugestii practice pentru implementarea abordării de intervenție și care vizează terapia și educația. Produsele dezvoltate reprezintă o modalitate de a dobândi noi cunoștințe și abilități practice privind alte strategii și abordări educaționale, culturale utilizate în diferite locuri din Europa. Beneficiarii direcți vor dezvolta noi competențe și abilități de abordare inovatoare a programelor de intervenție prin cumularea metodelor și tehnicilor utilizate în lucrul cu persoane cu diferite tipuri de dizabilități în diferite organizații din diferite țări europene. De asemenea, vor avea capacități de dezvoltare a serviciilor de calitate pentru un grup mai larg de persoane cu nevoi educaționale / culturale speciale, fiind astfel capabile să răspundă mai bine nevoilor organizațiilor cărora le aparțin.

Obiective specifice: Dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale pentru experții din organizațiile partenere și formatori (kinetoterapeuți, fizioterapeuți, nutriționiști, instructori sportivi, medici de sport) care lucrează cu persoane cu nevoi speciale în domeniul educației și al terapiei sanitare prin facilitarea accesului schimbări de experiență internațională, activități de formare continuă de calitate, resurse educaționale deschise, instrumente moderne de lucru, abordări alternative / inovatoare pentru o perioadă de 24 de luni. Proiectul poate fi complementar altor proiecte deja realizate de organizația noastră și inovatoare, în același timp. Inovatoare: proiectul va reuni specialiști cu experiență în psihologia educației și terapia sanitară, specialiști cu experiență diferită care lucrează cu diferite tipuri de tulburări în diferite țări din Europa. Specialistul pune în aplicare diferite abordări terapeutice și educaționale care pot fi considerate exemple de bună practică pentru alte organizații, cu o abordare inovatoare puternică. Interdisciplinaritatea este un factor cheie în asigurarea succesului intervenției terapeutice.

Printre obiectivele dezvoltării noastre instituționale se numără diversificarea serviciilor prin punerea în aplicare a noilor abordări de comunicare prin oferirea de servicii de calitate diferitelor categorii de beneficiari prin extinderea rețelei profesionale și prin implementarea rezultatelor elaborate în ceea ce privește colaborarea strategică între instituții cu profil similar. Proiectul aplicat răspunde nevoilor identificate în organizația noastră pentru a asigura calitatea serviciilor pe care le oferim și dezvoltarea instituțională. Proiectul este inovativ, reunind experți în formare, consultanță, analiză de comportament și evaluare, coaching, Business Competitive Intelligence, specialiști în efectuarea de studii bazate pe cercetări riguroase legate de multitudinea de moduri în care emoțiile și percepțiile au impact asupra comportamentului uman, – realizarea sau desfășurarea activităților noastre. Experții vor implementa și dezvolta rezultatele, metodele și instrumentele necesare organizației noastre și altor părți intersecte care activează în domeniul sănătății. Proiectul poate fi complementar cu alte proiecte derulate de organizațiile partenere. Fiecare organizație parteneră a avut proiecte care implicau instruiri și metode de recuperare și instrumente utilizate în terapiile de sănătate. Mai mult, proiectul nostru răspunde nevoilor identificate în organizațiile partenere: să aibă posibilitatea de a dezvolta un ghid pas cu pas privind comunicarea și metodele necesare în terapiile de sănătate, în terapiile speciale care implică mișcarea (în toate formele sale), un ghid cuprinzător la învățarea la locul de muncă.

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.