HLTSM

Erasmus+ Programme – Strategic Partnership

Project Title: “Healthy Life Through Stress Management”

No.  project:  2020-1-RO01-KA202-079774

În contextul societății noastre moderne, stresul a devenit una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății și siguranței individului. Avand in vedere It`s „invizibil“ caracteristic, stresul tinde sa fie trecute cu vederea astfel nesolutionate, creând premise favorabile pentru dezvoltarea atat boli psihice si fizice.

Într-o definiție foarte concisă, stresul este un răspuns fizic și mental automat la provocări sau orice situație care obligă un individ să se adapteze la schimbare. Prin urmare, este clar că acest răspuns are o prezență constantă în viața noastră, în demersurile noastre profesionale, personale și sociale și, în acest context, dezvoltarea abilităților necesare și accesarea instrumentelor adecvate pentru identificarea și gestionarea factorilor de risc specifici a devenit un lucru foarte important element pentru orice persoană care prosperă pentru a duce un stil de viață sănătos.

Mai multe studii afirmă că problemele legate de stres de muncă au un impact semnificativ asupra sănătății oamenilor, succesul organizațiilor și economiilor locale.

Aproximativ jumătate dintre lucrătorii europeni consideră că stresul este un factor comun la locul de muncă și că, la fel ca alte probleme care afectează sănătatea mintală, stresul poate provoca suferință psihologică, fizică și socială adversă.

Când vine vorba de industrii specifice, diverse studii și sondaje concluzionează că lucrătorii din sectorul HoReCa suportă condiții de muncă extrem de nefavorabile, ceea ce duce la un risc serios de stres profesional. Ca urmare, Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă a identificat HoReCa ca fiind un sector cu risc ridicat.

Un studiu publicat de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă afirmă că “programul de lucru lung și non-standard este caracteristic sectorului HORECA. Majoritatea lucrătorilor din Europa (63,5%) nu lucrează niciodată mai mult de 10 ore pe zi. Cu toate acestea, în lucrătorii din sectorul HORECA 47,5% au o zi de lucru de 10 ore sau mai mult cel puțin o dată pe lună. Săptămâna medie de lucru pentru lucrătorii europeni este de 39,6; un lucrător din sectorul HORECA lucrează în medie 43,4 ore. ”

Același studiu relevă faptul că peste 71% din personalul HOERCA lucrează seara și mai mult de 45% lucrează noaptea Mai mult, majoritatea lucrătorilor HORECA lucrează în weekend – 83% sâmbăta și 69% duminica.

Luând în considerare orele de lucru solicitante, precum și volumul ridicat de muncă și lucrul sub presiunea timpului cu contact continuu cu clienții, nu este surprinzător faptul că persoanele care lucrează în sectorul HoReCa se confruntă cu probleme legate de echilibrul dintre viața profesională și stres.

Acesta este contextul care a determinat dezvoltarea proiectului Viață sănătoasă prin gestionarea stresului, un demers care abordează riscurile pe care le prezintă acest dușman nevăzut al sănătății și bunăstării umane.

Grupul țintă căruia i se adresează proiectul HLTSM este reprezentat de personalul de conducere și executiv care lucrează în sectorul HoReCa.

Prin acest proiect, ne propunem să dezvoltăm rezultate intelectuale care să conțină un set de instrumente de identificare, prevenire și gestionare a stresului, care pot permite indivizilor să reacționeze rapid și corect la simptomele stresului, prevenind și reducând consecințele negative.

Mai precis, obiectivele proiectului sunt:

– creșterea competențelor transversale ale personalului de conducere și executiv din sectorul HoReCa, permițându-le astfel să identifice, să abordeze și să gestioneze corect problemele de stres la locul de muncă în cadrul organizațiilor lor.

– crește abilitățile soft în domeniile comunicării, colaborării, rezilienței și gestionării stresului

– Creșteți reținerea angajaților și îmbunătățiți relația manager-manager

– Creșterea abilităților necesare care permit o mai bună prevenire și gestionare a conflictelor și accidentelor de muncă

– Îmbunătățirea sănătății fizice și mentale generale a personalului HoReCa

Proiectul este conceput pentru a oferi indivizilor abilitățile și instrumentele necesare pentru identificarea în timp util a pericolelor, pentru a dezvolta implicarea și angajamentul adecvat pentru a se asigura că toate problemele sunt identificate și pentru a crea sprijinul necesar pentru implementarea cu succes a măsurilor de prevenire.

Prin cele patru rezultate intelectuale proiectate:

– Manual pentru identificarea și gestionarea stresului legat de muncă

– Mini Ghid pentru personalul de conducere și executiv din industriile HoReCa

– Curs video pe tema stresului legat de muncă – prevenire și gestionare

– Web site-ul care oferă acces nelimitat la instrumente și materiale de instruire

proiectul propune o abordare incluzivă folosind diferite instrumente și tipuri de acțiuni, crescând astfel șansele generale de succes ale oricărei acțiuni întreprinse.