EUPROTECT

”Security Personnel Online Training in Detecting Risky and Deceptive Behaviour”

Perioada de implementare: 1 Noiembrie 2016 – 31 Octombrie 2018

Legea prevede că siguranța cetățenilor este o responsabilitate principală a statului și a instituțiilor responsabile, precum Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării. În ultimii ani autoritățile de stat au delegat unele aspecte ale pazei unor locuri publice (paza accesului, patrule interne, verificări privind siguranța, controlul și supravegherea accesului, controlul maselor de oameni) precum aeroporturi, stații feroviare, stații de autobuze și stații ale metroului, centre comerciale, spitale, muzee, stadioane sportive și altele unor agenții private de servicii de pază, care de fapt s-au transformat în principala linie de protecție și sistem de avertizare timpurie privind activități teroriste potențiale. Caracterul schimbător și nelinear al terorismului în secolul 21, care atacă toate tipurile de locații publice vulnerabile (precum restaurante, săli de concert, locuri de import, stați metrou), impune acțiuni urgente pentru creșterea suplimentară a capacității firmelor private care furnizează servicii de pază pentru prevenirea unor asemenea incidente.

Proiectul EU-PROTECT accentuează asupra necesității de instruire a gardienilor privați, care activează pe teritoriu terestru, în locuri publice cu mare flux și aglomerare  de oameni, care reprezintă obiective potențiale pentru teroriști și în special pentru teroriștii care sunt susceptibili la atacuri suicidare.

Obiectivul proiectului EU-PROTECT constă în dezvoltarea unei instruiri online în 5 limbi (engleză, bulgară, română, italiană și germană) a gardienilor privați și a asigura un grad ridicat de siguranță publică pe teritoriul întreg al Europei, prin asigurarea cunoștințelor, abilităților și motivarea necesară pentru prevenirea actelor teroriste, în rândul gardienilor privați.

Instruirea online este divizată în patru module, care accentuează pe patru subiecte principale: „Constatarea comportamentului de risc“; „Constatarea comportamentului înșelător“; „Profilarea comportamentală“; „Gestionarea stresului“. Fiecare modul este compus din diferite lecții, care prezintă informații concrete legate de subiectul fiecărui modul.

Instruirea online va asigura următoarele aspecte inovative:

  1. Instruire accesibilă. Prin furnizarea conținutului instruirii online în 5 limbi (engleză, bulgară, română, italiană și germană), se asigură posibilitate accesibilă pentru instruirea unui cerc larg de gardieni.
  2. Conținut practic și actual. Includerea subiectului privind constatarea comportamentului de risc acordă posibilitatea pentru majoritatea gardienilor, a reacționa adecvat la apariția problemelor actuale legate de securitate. Platforma de instruire online permite actualizarea continuă a conținutului, ținând cont de natura schimbătoare a terorismului, cea ce va garanta că personale instruite întotdeauna vor fi informate cu privire la tendințele actuale și în curs de apariție în acest domeniu.
  3. Instruire flexibilă și individuală. Furnizarea materialului online permite un proces de instruire permanent și controlat individual. Utilizatorii au posibilitatea a-și planifica propriul ritm de însușire a cunoștințelor și timpul pentru parcurgerea diferitelor module.
  4. Cooperare între colegi. Funcționalitatea platformei de instruire online permite persoanelor instruite din diferite țări a comunica și a schimba reciproc informații, ceea ce îmbunătățește suplimentar calitatea procesului de instruire.
  5. Cadru general pentru rezultatele instruirii. Este propus primul set de rezultate ale instruirii privind subiectul legat de constatarea comportamentului de risc și înșelător, ceea ce ar putea servi ca un punct de reper pentru asigurarea instruirii actuale în acest domeniu.

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.