ENV

”Equilibrium by non-violence”

”Echilibru prin non-violență”

Perioada de implementare: 1 Noiembrie 2018 – 31 Octombrie 2020

Fenomenul de violență, discriminare și hărțuire în școală este o temă care preocupă din ce în ce mai mult societatea, datorită curbei ascendente înregistrate în ultimul timp și de aceea există o nevoie accentuată  de a promova conștientizarea acestui fenomen, în special în școală, locul unde se formează copii. Valorile morale pe care le promovează societatea, prin intermediul școlii și al familiei se fundamentează concomitent cu dobândirea de cunoștințe, formarea de priceperi și deprinderi, contribuind în egală măsură la formarea profilului unui tânăr capabil de integrarea socială și să se adapteze noilor provocări actuale. Mai mult această problemă nu este doar a României ea se regăsește sub alte forme și intensitate în majoritatea țărilor din Europa.

Proiectul pe care îl propunem are ca obiectiv general conștientizarea efectelor negative ale fenomenului de violență în școală și diminuarea acestuia, prin instruirea psihologilor școlari în legatură cu acest fenomen. Prin rezultatele intelectuale pe care le vom obține în cadrul proiectului vom asigura tehnici și metode de învățare continuă, atât pentru grupul țintă cât și pentru alți beneficiari indirecți care sa ducă la diminuarea fenomenului de violență în școli, dezvoltarea competențelor profesionale ale psihologilor școlari în legatură cu fenomenul violenței, dezvoltarea competențelor cognitive la copii și adolescenți în școli pentru a înțelege consecințele negative ale violenței, facilitarea cunoașterii de către psihologii școlari a unor situații de violență suferite de elevi timizi, introverți sau cărora le este frică să vorbească față în față despre ce se întamplă cu ei într-un mod inovativ prin intermediul unei aplicații “ChatBoot” – Roboțelul anti violență, care le va permite elevilor să interacționeze în acest mod cu psihologii școlari.

În lupta cu fenomenul violenței este nevoie să fie sensibilizați si implicați și alți actori (părinții, diriginții, profesorii), care vor fi beneficiarii indirecți ai rezultatelor acestui proiect. De asemenea vom implica și membrii unor ONG-uri de profil precum și autorități locale pentru a crește implicarea civică și responsabilitatea socială ceea ce va duce indirect la facilitarea incluziunii sociale a tinerilor și adolescenților și combaterea discriminării, hărțuirii și a violenței.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conștientizarea efectelor negative ale fenomenului de violență în școală și diminuarea acestuia, prin instruirea psihologilor școlari în legatură cu acest fenomen.

Obiectivele specifice al proiectului sunt:

  1. Conștientizarea pentru psihologii școlari a fenomenului violenței și a cauzelor care duc la acte de violență în școală.
  2. Asigurarea unor tehnici și metode de învățare continuă, atât pentru grupul țintă cât și pentru alți beneficiari indirecți care să ducă la diminuarea fenomenului de violență în școli.
  3. Dezvoltarea competențelor profesionale ale psihologilor școlari în legatură cu fenomenul violenței.
  4. Dezvoltarea competențelor cognitive la copii și adolescenți în școli pentru a înțelege consecințele negative ale violenței.
  5. Facilitarea cunoașterii unor situații de violență suferite de elevi timizi, introverți sau cărora le este frică să vorbească față în față despre ce se întamplă cu ei cu psihologii școlari, într-un mod inovativ prin intermediul aplicației “ChatBoot” – Roboțelul anti violență.

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.