EMESCEL

”Effective  Methods  and Techniques  for Scientific Selection of  Personnel”

”Metode și tehnici efective în selecția științifică a personalului”

Perioada de implementare: 1 Octombrie 2016 – 30 Septembrie 2018

Selecția și evaluarea angajaților din punct de vedere al performanței, profilului de personalitate și profilului comportamental este o activitate deosebit de importantă, care are consecințe pozitive atunci când este realizată corespunzător sau consecințe negative dacă nu este realizată de către profesioniști în domeniu cu o pregătire specifică. Tocmai de la această idee am pornit în realizarea proiectului nostru, ne-am propus furnizarea de instrumente moderne, inovative și validate științific și instruirea în egală măsură a specialiștilor, pentru folosirea lor.  Cel mai important argument este acela al furnizării factorilor de decizie a unor profile ale angajaților valide, acurate, astfel încât să poată lua cele mai potrivite decizii. De aceea, am dezvoltat tehnici, metode și instrumente validate în diferite țări ale UE și am îmbunătățit curriculum VET pentru profesioniștii din domeniul selecției și evaluării personalului. Scopul de a consolida cooperarea europeană în furnizarea instrumentelor, metodelor validate științific și tehnici de selecție și evaluare a personalului, a fost atins, deoarece rezultatele intelectuale ale proiectului au fost și vor fi folosite de beneficiarii direcți și indirecți din toate țările partenere în proiect. De asemenea ne-am îndeplinit obiectivele, astfel, am creat un set de tehnici și metode inovatoare de selecție și evaluare a personalului pentru aplicarea legii și am crescut competențele psihologilor și recrutatorilor care lucrează în domeniul selecției și evaluării personalului pentru aplicarea legii prin instruirea pe baza suportului de curs realizat de parteneriatul proiectului. Suportul de curs a oferit o instruire dinamică, bazată mult pe practică și pe aplicabilitate. Participanții la instruire au fost psihologi implicați în selecția  personalului și managerii de resurse umane, profesioniștii și recrutorii pentru organizații și instituții de aplicare a legii, cercetători și formatori în domeniu, psihologi clinicieni. Majoritatea participanților au provenit de la Ministerul Afacerilor de Interne, partenerul nostru în acest proiect. Un alt obiectiv a fost cel al unei cercetări legate de modul în care organizațiile de aplicare a legii – în fiecare țară participantă – fac selecția personalului, care a și stat la baza elaborării unui manual, unul din rezultatele intelectuale ale proiectului, destinat utilizării în selecția știintifică a personalului, cu toți pașii necesari. Manualul “Metode și tehnici eficiente pentru selecția științifică a personalului ” cuprinde mai multe capitole în care sunt descrise tehnici, metode și instrumente inovatoare pentru evaluarea și selecția personalului. Beneficiul integral care asigură și sustenabilitatea proiectului a fost construirea unei platforme de e-learning, de unde s-au descărcat și se vor descărca cursuri video, și audio, articole, legate de selecția personalului științific, manualul, suportul de curs. Partenerii care au participat la acest proiect au fost Centrul de Psihosociologie din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne din România, care fac selecție și evaluare de personal pentru angajații din instituțiile de aplicare a legii, Rivensco Consulting, din Cipru, care fac instruire, cursuri și au o experiență îndelungată în construirea unor tehnici optime de predare și CISES din Italia, o firmă consacrată mondial în realizarea de teste și metode științifice pentru evaluarea personalului. Coordonarea eficientă a activităților a fost asigurată prin cel patru reuniuni transnaționale ale proiectului, au fost făcute rapoarte de monitorizare menite să identifice problemele proiectului și au fost găsite soluțiile potrivite acolo unde au exista probleme. Toți partenerii am pus accent pe obținerea unei eficiențe maxime și a unui impact amplu al proiectului prin implementarea activităților propuse, coordonarea, raportarea și evaluarea pentru a asigura buna desfășurare a lor. La nivel european, oportunitatea de a lucra și de a produce tehnici, metode și instrumente inovatoare împreună cu partenerii din proiect a contribuit la consolidarea relațiilor intereuropene, precum și la facilitarea implementării standardelor de calitate în domeniul psihologiei aplicate în domeniul securității și apărării naționale. Proiectul a reprezentat de asemenea oportunități extraordinare pentru cunoaștere și învățare interculturală.

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.

Leave a Reply