CMT

”Communication Management in Tourism”

”Managementul Comunicării în Turism”

    

Perioada de implementare: 1 Noiembrie 2018 – 31 Octombrie 2020

Integrarea socială a persoanelor cu handicap este o problemă majoră pentru societatea europeană de astăzi. Pentru a face față acestor provocări, personalul hotelier și al restaurantelor necesită o pregătire teoretică și practică continuă, o gândire flexibilă, capacitatea de a elabora și de a implementa abordări inovatoare și personalizate în întreaga zi de lucru cu clienții.

Cele mai mari probleme ale companiilor hoteliere / restaurante sunt cele legate de comunicare. Probleme legate de comunicarea angajaților, în special cele legate de comunicarea dintre angajați și clienți, în special cu clienți cu dizabilități sau alte grupuri etnice.

Instrumentele dezvoltate în cadrul proiectului reprezintă o modalitate de a dobândi noi cunoștințe și abilități practice care vor duce la îmbunătățirea competențelor specifice în comunicarea dintre personalul hotelului, personalul de la recepție și restaurant și persoanele cu dizabilități, culturi diferite, religie, formarea acestora pentru a reduce discriminarea în comunicare.

Beneficiarii direcți vor dobândi noi competențe în comunicarea lingvistică și educația comportamentală și își vor dezvolta abilitățile și performanța / eficiența dobândite prin instruiri. De asemenea, aceștia vor dezvolta abilități de a oferi servicii de calitate și de a răspunde mai bine nevoilor organizațiilor cărora le aparțin.

Rezultatele vor fi create într-un mod care le va face utile școlilor profesionale care lucrează în domeniul HORECA și furnizorilor de educație și ar fi de dorit să fie integrate în curriculum-ul lor.

Prin proiect se va dezvolta o platformă care va asigura continuitatea și durabilitatea proiectului atât în timpul implementarii cât și după. Materialele dezvoltate prin proiect, disponibile în limbile partenerilor și engleză, referitoare la abilitățile și metodele de comunicare, vor fi disponibilă pe platformă, cu acces liber pentru toate părțile interesate. Rezultatele realizate prin intermediul proiectului vor fi promovate în târguri, evenimente dedicate, reviste și expoziții.

Ca si obiective urmarim creșterea gradului de optimizare a comunicării la personalul de la recepție, creșterea gradului de optimizare a comunicării pentru personalul restaurantului, reducerea discriminării în comunicare, schimbarea atitudinilor fata de relatiile cu clientii, in special cu clientii cu dizabilitati sau alte culturi, si aducerea la un nivel de excelenta, dezvoltarea abilităților inter-relaționale, conștientizarea mecanismelor psihice implicate în relația, cunoașterea și aplicarea comportamentului asertiv, lucrul în echipă, ascultarea activă, rezolvarea conflictelor, înțelegerea cognitivă și comportamentală a relațiilor cu ceilalți.

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acesta.