BNCP

BNCP

Erasmus+ Programme – Strategic Partnership
Project Title: “Bad news communication protocols in the medical field”
No. project:  2019-1-RO01-KA202-064021

Timp de mulți ani, sarcina de a oferi vești proaste pacienților a fost un subiect de îngrijorare și de întrebare pentru medicii din domeniul medical și nu numai. Odată cu tendințele actuale de dezvăluire medicală sporită a diagnosticului și a prognosticului, importanța de a comunica în mod eficient și sensibil știri care pot altera negativ percepția și viziunea pacientului asupra viitorului, devine o necesitate ridicată.

Comunicarea veștilor proaste poate fi văzută ca o activitate multidisciplinară care necesită nu numai implicarea activă a unei serii de profesioniști din domeniul sănătății, cum ar fi medicii, asistenții medicali, terapeuții etc., ci și cunoștințele și abilitățile tehnicilor și protocoalelor adecvate care cuprind expertiza din domenii precum medicina, psihologie, sociologie, resurse umane, comunicare, juridică etc.

Situațiile privind vestile rele pot include reapariția bolii, răspândirea bolii sau eșecul tratamentului care afectează evoluția bolii, prezența efectelor secundare ireversibile, rezultatele testelor genetice sau ridicarea problemei îngrijirii paliative și resuscitării.

În pofida impactului psihologic al mesajelor în sine, protocoalele, abilitățile și tehnicile improprii de comunicare a vestilor proaste au un impact negativ nu numai asupra pacientului, ci și asupra persoanelor care comunică aceste vești.

Obiectivele proiectului Protocoale de comunicare a veștilor rele în domeniul medical sunt:

– Îmbunătățirea calității competențelor profesionale ale medicului în comunicarea veștilor rele

– Creșterea nivelului de umanizare a practicilor medicale din spitale

– Reducerea efectelor negative ale comunicării de vesti rele asupra medicilor, pacienților și familiilor

– Conștientizarea importanței formării medicilor în comunicarea veștilor rele pentru o comunicare optimă cu pacientul sau familia.

Grupul țintă pentru acest proiect este format din medici care sunt expuși zilnic la situații care implică comunicarea veștilor rele și a căror nevoie de pregătire corespunzătoare este cea mai mare.

Cele trei țări partenere – România, Cipru și Italia -, precum și alte țări din Europa se confruntă cu un scenariu în care majoritatea medicilor nu au primit pregătire formală pentru această comunicare esențială și importantă, chiar dacă furnizarea de vești neplăcute este ceva care apare zilnic în majoritatea practicilor medicale.

Pe întreaga durată de implementare a acestui proiect vor fi produse patru rezultate intelectuale: un chestionar care va fi aplicat medicilor pentru a stabili nivelul de informații pe care îl dețin cu privire la protocoalele și tehnicile de comunicare a veștilor neplăcute; un ghid practic pentru o comunicare eficientă a veștilor neplăcute; un curs de instruire pentru medici și o platformă online sub forma unui site web dedicat personalului medical. Prin aceste rezultate și toate activitățile întreprinse, ne așteptăm ca impactul proiectului să se manifeste astfel:

  1. Creșterea gradului de conștientizare a personalului medical și a instituțiilor medicale în ceea ce privește importanța comunicării veștilor rele
  2. Îmbunătățirea abilităților și obținerea de noi competențe pentru medici în vederea comunicării veștilor neplăcute
  3. Îmbunătățirea abilităților și obținerea de noi competențe pentru medici pentru gestionarea reacțiilor pacienților și a familiilor lor după ce au primit vești rele
  4. Îmbunătățirea abilităților și obținerea de noi competențe pentru medici pentru gestionarea corectă a situațiilor stresante și critice rezultate din comunicarea veștilor proaste
  5. Îmbunătățirea protocoalelor de comunicare pentru medicii
  6. Schimbări pozitive în politicile specifice la nivel local, național și internațional

Se preconizează că proiectul va declanșa o creștere semnificativă a abilităților de comunicare a veștilor neplăcute în rândul medicilor și va dezvolta competențele necesare pentru a putea adapta comunicarea menționată la anumite situații. Impactul se va manifesta, de asemenea, ca o creștere a conștientizării cu privire la toate instrumentele, tehnicile și metodele pe care le pot utiliza medicii pentru a comunica eficient vești neplăcute pacienților și apropiaților, pentru a umaniza asistența medicală și pentru a crește calitatea relației dintre medic și pacienți, contribuind la o îmbunătățire generală a serviciilor medicale.

Ca o valoare adăugată, impactul se poate manifesta prin stimularea capacității de inserție profesională și care să permită progrese în carieră, datorită dezvoltări abilităților și competențelor de comunicare a veștilor rele ale medicilor.

Mai mult decât atât, prin atributele sale de transferabilitate, proiectul va avea un impact asupra diferitelor grupuri, cum ar fi primii respondenți, pompierii, psihologii de urgență sau personalul agențiilor de aplicare a legii care comunică vești rele familiilor în caz de accidente. Impactul asupra grupului menționat se va manifesta printr-o mai bună înțelegere a subiectului, prin urmare, pregătindui pentru acțiuni din viața reală aceștia iși pot îmbunătăți abilitățile și reacțiile cu privire la comunicarea de vești importante.

La nivel organizațional, rezultatele acestui proiect vor avea impact ca achiziție de noi cunoștințe și formularea de noi rețele de cooperare.