AMTEYSA

Erasmus+ Programme – Strategic Partnership

Project Title: “A Mental Trainer to Empower Your Super Ability”

No.  project:  2020-1-RO01-KA202-079780

Strategia europeană pentru 2010-2020 referitoare la persoanele cu dizabilități arată clar importanța creării unei Europe fără bariere care să faciliteze îmbunătățirea condițiilor sociale și economice ale persoanelor cu dizabilități. Raportul de progres (2017) privind punerea în aplicare a Strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități a evidențiat rezultate pozitive pentru participarea persoanelor cu dizabilități la activități sportive și fizice. Conform acestui raport a avea un handicap sau o boală este a treia cea mai frecventă motivație (14%) pentru a nu practica sport și activități fizice. Barierele fizice, condițiile fizice, dar și prejudecățile pun adesea obstacole în calea carierei persoanelor cu dizabilități care doresc să fie sportivi sau antrenori.

Incluziunea socială este o prioritate principală la nivelul UE și a inspirat Strategia pentru handicap 2010-2020 și care a dus la idea implementării acestui proiect. În acest scop, am instituit un parteneriat format din 5 entități cu medii complementare, cu scopul de a crește impactul la nivel transnațional și de a acoperi o arie largă în Europa.

Proiectul nostru intenționează să sprijine persoanele cu dizabilități și să faciliteze includerea lor în domeniul sportului și activității fizice prin introducerea unui model de competențe pentru o nouă calificare cea a „Instructorului mental pentru sportivii cu dizabilități”.

Perspectiva unui antrenor mental pentru sportivii cu dizabilități oferă o nouă perspectivă concepută pentru aceste persoane:

* oferă noi tehnici specializate pentru creșterea motivației pentru sport și activități fizice

* oferă o nouă poziție pentru persoanele cu dizabilități care doresc să înceapă cariera de antrenor sau cariera duală pentru sportivii cu handicap

* este un model care poate fi transferat cu ușurință în cadrul activității bazate pe muncă (ex. activități wellness corporative, etc.)

Obiectivele proiectului nostru pot fi rezumate după cum urmează:

– Creșterea gradului de conștientizare pe tema incluziunii a persoanelor cu dizabilitati în domeniul sportului

– Realizarea unei metodologii de consolidare a gradului de angajare și includere în domeniul sportului și activităților fizice

– Dobândirea de noi competențe într-o nouă calificare, cea de antrenor mental pentru sportivii cu dizabilități

– Îmbunaătățirea performanțelor sportivilor cu dizabilități și creșterea stimei de sine

Aceste obiective vor fi realizate prin producerea a 4 rezultate intelectuale traduse în 4 limbi (EN, RO, IT, GR) rezumate după cum urmează:

  1. Modelul de competență “Trainer mental pentru sportivi cu dizabilități” este o descriere completă a competențelor și cerințelor educaționale pentru a dobândi noi compenetențe într-o nouă calificare, cea de antrenor mental pentru sportivii cu dizabilități.
  2. Ghidul practic “Mental Trainer pentru a-ți consolida superabilitatea” conține descrieri detaliate ale tehnicilor de antrenament mental adaptate persoanelor cu dizabilități. Acesta este conceput special pentru îmbunătățirea performanțelor sportivilor cu dizabilități și creșterea stimei de sine.
  3. Cursul video “Mental Trainer pentru a-ți consolida superabilitatile” este un curs care conține o serie de lecții video bazate pe modelul de competențe propus de parteneriat.
  4. Web site. Web site-ul proiectului va oferi, atât grupului țintă cât și beneficiarilor indirecți oportunitatea de a beneficia de: rezultatele intelectuale și alte materiale actualizate referitoare la tema proiectului. Web site-ul va fi complet deschis și toate materialele pot fi descărcate gratuit, pentru a le facilita exploatarea.

 

Principalele grupuri țintă ale acestui proiect sunt:

Grupuri țintă primare: antrenori cu prioritate pentru persoanele cu dizabilități, sportivi cu dizabilități, sportivi. Prin participarea acestora la exploatarea rezultatelor acestia vor dobândi noi competențe și calificari în domeniul pregătirii mentale a sportivilor cu dizabilități si a persoanelor cu dizabilitati.

Grupuri țintă secundare: psihologi, educatori, personal de sprijin pentru persoanele cu dizabilități în domeniul gimnasticii și sportului. Participarea lor la exploatarea produselor intelectuale ale proiectului este concepută pentru inspirația de noi practici specifice pentru persoanele cu dizabilități care doresc să-și sporească activitățile fizice.