EMTRA

EMTRA

Erasmus+ Programme – Strategic Partnership

Project Title: “Empowerment of Tourism Marketing in Rural Areas

No.  project:  2019-1-RO01-KA202-063044

În contextul secolului trecut, turismul rural a apărut ca o formă de turism care devine din ce în ce mai importantă în industria mondială. Diferitele moduri de viață, un comportament turistic în evoluție și mai informat și dorința nouă pentru diferite experiențe de călătorie, împreună cu o preocupare răspândită pentru patrimoniul cultural, mediul înconjurător și dezvoltarea durabilă sunt toate elemente care au contribuit extrem de mult la extinderea acestui tip de turism.

Turismul rural este o nișă care se învârte în jurul resurselor și există într-o relație de dependență cu potențialul natural și uman. Prin urmare, dezvoltarea durabilă în acest domeniu nu numai că este o tendință, ci mai degrabă o necesitate.

Grupul țintă căruia se adresează proiectul ETMRA este reprezentat de persoane care lucrează în rețeua de turism rural, precum unități de cazare pentru turismul agro și B & B-uri.

Obiectivele proiectului ”Abilitarea marketingului turistic în zonele rurale” sunt:

– să dezvolte un set de instrumente, tehnici și metode care să dezvolte și să sprijine abilitățile de marketing turistic rural ale persoanelor care lucrează în unități de turism rural, precum unitățile de cazare pentru turismul rural, în activitățile lor profesionale;

– pentru a spori competențele și abilitățile cheie profesionale în marketingul turismului rural al persoanelor care lucrează în unitățile de turism rural

Pe întreaga durată de implementare a acestui proiect, vor avea loc diverse activități interrelaționate și transversale, producând rezultate diferite. Toate aceste activități sunt concepute pentru a fi complementare între ele și pentru a asigura o calitate ridicată a rezultatelor.

Pe parcursul implementării proiectului vom produce patru rezultate intelectuale: un manual care va aborda noțiunile și strategiile de marketing și promovare și aplicațiile lor în industria turismului, un ghid pas cu pas care va aborda marketingul social media și prezența digitală, instruire video compusă din mai multe episoade individuale care vor oferi îndrumări vizuale pentru instrumentele și platformele de marketing digital și o platformă de învățare sub forma unui site web cu o interfață prietenoasă ușor de navigat de către oricine, indiferent de nivelul de alfabetizare pe computer.

Toate aceste rezultate sunt de așteptat să ajute persoanele interesate să aplice măsurile corespunzătoare și să dezvolte abilități și competențe în domeniul marketingului turistic rural pentru a comercializa în mod corespunzător, pentru a inova și pentru a crește calitatea serviciilor turistice pe care le furnizează, conducând astfel la o dezvoltare durabilă care duce la investiții și un număr crescut de turiști.

Proiectul „Îmbunătățirea marketingului turistic în zonele rurale” este conceput pentru a sprijini indivizii în dobândirea și dezvoltarea abilităților de bază și a competențelor cheie în domeniul marketingului pentru turismul rural, pentru a determina dezvoltarea socio-educativă și personală și pentru a încuraja angajabilitatea participanților.

Rezultatele proiectului sunt concepute pentru a ajuta participanții să dobândească noi abilități în domeniul marketingului, comunicării și alfabetizării digitale, abilități aliniate nevoilor unei ere digitale, să dezvolte gândirea critică și creativitatea și o mentalitate antreprenorială. Proiectul este conceput pentru a sprijini învățarea bazată pe muncă și promovează cooperarea interdisciplinară între mai multe domenii precum: marketing, psihologie, comunicare și PR, tehnologie, management turistic, asigurând astfel o permeabilitate ridicată între diferite căi educaționale și asigurând, de asemenea, transferabilitatea rezultatelor.

Acest proiect este conceput pentru a fi realizat transnațional, deoarece organizațiile implicate în acest proiect reprezintă țări cu nevoi diferite și complementare pentru educația turistică. Diferitele nevoi vor conduce la un sistem de rezultate mai flexibil, inclusiv soluții pentru o gamă mai largă de situații și provocări. Mai mult decât atât, derularea transnațională a acestui proiect va conduce la o mai bună exploatabilitate a rezultatelor în organizații externe și, eventual, în alte țări ale UE.

Ca valoare adăugată, proiectul “Îmbunătățirea marketingului turistic în zonele rurale” îi ajută pe participanți să dezvolte competențe cheie care pot fi utilizate pentru promovarea valorilor patrimoniului cultural european și, prin urmare, pentru a sensibiliza importanța acestuia. Acest tip de promovare poate deveni un instrument de neprețuit pentru integrare, incluziune, stabilitate și unitate în Europa, iar proiectul ETMRA urmărește nu numai dezvoltarea abilităților de marketing turistic rural și educarea persoanelor implicate în acest domeniu, dar și perfecționarea acestor instrumente și dezvăluirea. potențialul ca instrumente cheie pentru dezvoltarea unei identități locale, naționale și europene