OMMSAL

OMMSAL

One Minute May Save a Life European Commission acting through A.N.P.C.D.E.F.P. Contract No.: 2015-RO01- KA202-014982. Obiectivul proiectului este acela de a furniza servicii de educaţie şi formare profesională pentru dispecerii serviciului de urgenţă , cu scopul de a reduce numărul de apeluri false şi pentru a elimina barierele psihologice cu care se confrunta dispecerii 112…